LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Choose your Book Malay Books Agama Hadis
 this with your friends
Al-Wafi Syarah Hadith 40 Imam Nawawi ()
by author DR MUSTAFA AL-BUGHA, ,

Hadith Arba\'in adalah kumpulan hadith yang sudah tidak asing lagi di kalangan kaum muslimin, bahkan banyak dari mereka yang sudah menghafalnya. Ia merupakan kumpulan hadith yang di susun oleh Imam An-Nawawi.

Kesemua hadith yang terdapat di dalam kitab ini adalah merupakan hadith-hadith yang merangkumi asas-asas penting dari asas agama, yang telah dinyatakan oleh para ulama’ bahawa ia merupakan pokok-pokok ajaran Islam atau merupakan separuh agama atau sepertiganya dan seumpamanya.
Kesemua hadith-hadith ini adalah merupakan hadith-hadith shahih dan sebahagian besar daripadanya diambil daripada Kitab Shahih Bukhari dan Muslim.

Salah satu keunggulan hadith-hadith yang dicantumkan di dalamnya adalah merupakan hadith yang ringkas tetapi mengandungi makna yang sangat luas.

Memang secara umum Rasulullah s.a.w. memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyampaikan pesanan dengan ungkapan Jawami\'ul Kalim (kalimat ringkas tapi padat).

Atas dasar itu, maka banyak dari para ulama\' yang berusaha untuk menyelami kedalaman maknanya. lalu mengeluarkan mutiaranya untuk dipersembahkan kepada generasi Islam yang di antaranya adalah kitab \"Al-Wafi\" yang ada dihadapan para pembaca sekarang ini. Adapun kelebihan darl kitab ini adalah perbahasannya yang sistematik dan tersusun, dimana setiap hadith dikupas dari segi bahasa, sebab-sebab muncunlnya hadith, pemahaman dan pelajaran yang dikandungnya, juga tentang biogrifi ringkas dari setiap perawinya.

Status : Out of Stock
Retail Price : RM58.00
Now Offer : RM58.00

ISBN:
9789830992433
Category:
Hadis
Format:
KULIT TEBAL
Publication Date:
2011
Publisher :
AL-HIDAYAH
Pages:
681
Dimensions (mm):
185 x 260 x 40
Weight:
1.40

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved