LOGIN   |   Forgot Password   |   Sign Up   
0 items
Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ
Choose your Book
Malay Books  
English Books  
Indonesia  
Choose your Book Malay Books Agama Alam Akhirat
 this with your friends
74 Intisari Tanda-Tanda Hampirnya Kiamat ()
by author ABDULLAH AL-QARI B. HJ SALLEH, ,

\"Telah pasti datangnya ketetapan Allah (hari kiamat), maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang)nya. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia daripada apa vang mereka sekutukan.\"

(Al-Nahl : 1)

Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Bila masa akan berlakunya kiamat semua di sisi Allah S.W.T. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-A\'raf ayat 187:
\"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang kiamat: \"Bilakah terjadilya? Katakanlah: \"Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Tuhanku; tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangankva selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru-haranya bagi makluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.\" Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah (Muhammad): \"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.\"
Buku ini menghuraikan beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahawa kiamat itu kian hampir. Semoga dengan peringatan tersebut kita akan lebih peka dan sentiasa mengingati Allah serta patuh kepada larangan serta meninggalkan segala larangan-Nya.

Status : In Stock
Retail Price : RM8.00
Now Offer : RM8.00

ISBN:
9789675984136
Category:
Alam Akhirat
Format:
KULIT NIPIS
Publication Date:
2011
Publisher :
AL-HIDAYAH
Pages:
119
Dimensions (mm):

Weight:
0.25

 

Related Products
 

 

Recently Viewed
 

Home News & Activities About Us Membership Job Opportunities Store Location Contact Us FAQ View Cart

 

 

Copyrights. All Rights reserved